» معرفی » درباره پایش

معرفی

 به نام خالق هستی بخش
معرفی پورتال پایش


پایش مخفف کلمه های پاکی ،ایمان،یاری و شادی،بستر الکترونیکی جامعی است در راستای مسئولیتهای اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور که با هدف تعمیم و فراهم آوردن فرصتی برای مشارکت گسترده و تعاملات چند سویه بازنشستگان سراسر کشور و استفاده از تجارب ارزشمند و خرد جمعی آنان با موضوعات مختلف و زیرمجموعه های متنوع طراحی و در دهمین همایش ملی بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان (94/07/19) رونمایی و معرفی گردید.

 عکس