» انجمن آلزایمر

آدرس

توضیحات

آدرس: بلوار 15 خرداد- بلوار محتشم کاشانی- انتهای کوچه ده (پشت بوستان هاشمی)- ساختمان خانه امید بازنشستگان            شماره تلفن: 02537775729

اعضا:

چزانی مدیر عامل                                             خانم حسن نژاد مدیر اجرایی

دکتر کیهانی رئیس هیات مدیره                       دکتر عدل پرور نایب رییس

خانم یوسفیان خزانه دار                                       میرهاشمی بازرس

آقای آرشید بازرس علی البدل                     آقای کیهانی عضو

دکتر پور شریفی نورولوژیست و عضو         خانم شکر گلابی عضو

خانم هدایتی عضو                                            خانم شریف عضو

آقای علی اکبر مظاهری عضو                        آقای معین مهر عضو

 

شروع روند اخذ مجوز از آذر 1395

آغاز فعالیت از : اردیبهشت 1397