» آتیه سازان حافظ

نمایندگی ها

 

آتیه سازان  
  • نمایندگی مرکزی:

  بلوار عطاران - بین کوچه 9 و 11

  تلفن تماس :39-2921039

  مدیریت : جناب آقای ایمنی آذر

 

  • نمایندگی جندقیان:

  میدان رسالت - ابتدای کوچه 29 - ساختمان رسالت - طبقه 3 - واحد 5

  تلفن تماس :

  مدیریت : جناب آقای جندقیان

 

  • نمایندگی حمیدوند :

  خیابان 7 تیر (حاج زینل) - کوچه 15 - مقابل درمانگاه دندانپزشکی مهرگان

  تلفن تماس : 36629948

  مدیریت : جناب آقای سعادتی

  

  • نمایندگی مشعلچیان:

  55 متری عماریاسر - بین کوچه 38 و 40 -ساختمان نخل - واحد 5

  تلفن تماس :37711304

  مدیریت : جناب آقای مشعلچیان