» آتیه سازان حافظ

نمایندگی ها

 

آتیه سازان  
  • نمایندگی مرکزی:

  بلوار عطاران - بین کوچه 9 و 11

  تلفن تماس :39-32921038

  مدیریت : جناب آقای ایمنی آذر

 

  • نمایندگی رخشا:

  خیابان صفائیه -ساختمان سپهران - طبقه اول

  تلفن تماس : 37834770

  مدیریت :

 

  • نمایندگی حمیدوند :

  خیابان 7 تیر (حاج زینل) - کوچه 15 - مقابل درمانگاه دندانپزشکی مهرگان

  تلفن تماس : 36629948

  مدیریت : جناب آقای سعادتی

  

  • نمایندگی مشعلچیان:

  55 متری عماریاسر - بین کوچه 38 و 40 -ساختمان نخل - واحد 5

  تلفن تماس :37711304

  مدیریت : جناب آقای مشعلچیان