» کانون ها » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

آدرس

هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماسنشانی محل کار
مسعود حسین جمال رئیس
تلفن : 37727171
خیابان 19 دی-انتهای کوچه 71-ساختمان دبیرستان (کوچه 70 عماریاسر)
علی حیدربیک نژاد مدیر اجرایی
سیدمحسن موسوی نایب رئیس
محسن هاشمی آبیار بازرس
محمد پوربافرانی عضو