» نخبگان و ایده ها » نخبگان هنری » سیدمحمدباقر میر اکبری یزدی

سیدمحمدباقر میر اکبری یزدی

 

 

 سیدمحمدباقر میر اکبری یزدی

فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش استان قم

خوشنویس و خطاط