هادی فرساد

عباس فرساد

 

عباس فرساد

فارغ التحصیل رشتهزیست شناسی

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

از شعرای برجسته قم