هادی فرساد

هادی فرساد

 

هادی فرساد

فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

از شعرای برجسته قم