» نخبگان و ایده ها » ایده های بکر و خلاقانه

ایده پردازی

idea

 ایده چیست؟ چگونه یک ایده طراحی کنیم؟

 
ایده ها را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری یا تعمیم که بر پایه علم، آگاهی عمومی، مبانی فلسفی و پیش فرض های عرفی باشد، تعبیر می کنند. علاوه بر این، در تعاریف، ایده ها را به گونه ای دسته بندی و تعبیر می کنند که این ویژگی ها را در بر داشته باشند: 
- خلاق باشند. 
- نوآورانه باشند. 
- مبتنی بر حل مساله باشند.

همچنین در بررسی ادبیات ایده پردازی با این درس ها نیز روبرو می شویم:
- ایده پردازی، پیوند دقیقی با تفکر انتقادی دارد. 
- ایده پردازی بر نوعی خلاقیت و یا تفکر خلاق مبتنی است. 

- ایده پردازی باید خواه ناخواه همراه با نوعی مهارت ها و توان مندی هایی باشد که از جمله آن ها توانایی و مهارت بارش مغزی است.

 

 تفکر خلاق:

به تفکری خلاق می گوییم که ابتکار و کشف و نوآ وری در آن وجود دارد. یعنی با این تفکر می توانیم این ویژگی ها را انجام دهیم. خلاقیت یا خلق کردن یا به وجود آوردن به نوعی فرآیند ذهنی است که مسئولیت تولید ایده ها و مفاهیم جدید و یا ارتباط بین این ایده ها و مفاهیم را به عهده دارد. از نظر علمی به وجود آمدن تفکر خلاق بیشتر به اصالت تناسب موضوع اشاره دارد. حالا به بیان امروزی تر: "خلاقیت بیشتر به معنی به وجود آوردن ایده ها و چیزهای نو و یا ابتکار در موضوع های هنری که متخصصان به عنوان یک ورزش علمی، هنری یا اجتماعی و فن آوری پذیرای آن هستند".

افرادی که اهل تفکر خلاق هستند دارای وِیژگی هایی از قبیل: 
- انگیزه برای پیشرفت بیشتر 
- کنجکاوی فراوان 
- علاقه زیاد به نظم و ترتیب 
- قدرت گفتن اینکه من هم هستم و همچنین داشتن اعتماد به نفس 
- شخصیت غیر معمول 
- پشتکار زیاد 
- استقلال 
- دارای طرز تفکر انتقادی 
- دارای انگیزه های بالا و دانش زیاد 
- سرشار از اشتیاق و احساس 
- زیبا پسند، اشتیاق فراوان به مسائل اجتماعی دارای قدرت تأثیر گذاری بر دیگر مردم

برای اینکه بتوان به یک تفکر خلاق دست یافت:
- هدف و انگیزه را مشخص و تشخیص بدهیم. 
- مهارت های پایه را ایجاد کرده و به دست آوریم. 
- تشویق شدن برای به دست آوردن دانش مربوط به حوزه های مشخص و تخصصی 
- برانگیختن و تشویق روحیه کنجکاوی و کشف کردن 
- به وجود آوردن انگیزه به خصوص انگیزه های درونی 
- تشویق و تقویت نمودن اعتماد به نفس 
- دقت و اصرار داشتن در سبقت از دیگران و ارائه توانایی های خود 
- بالا بردن سطح باورها و عقاید خود درباره خلاقیت 
- ارائه فرصت هایی برای انتخاب و کشف کردن
- گسترش دادن و بهتر کردن توانایی های خود. (مانند: مدیریت؛ مثلاً مدیریت خود) آموزش دادن فنون و راه هایی برای آسان کردن عملکردهای خلاقانه 
- به وجود آوردن تعادل

چگونه می توانیم یک ایده طراحی کنیم؟

به عنوان مثال، ما در کلان شهر تهران با مسائل مختلفی روبرو هستیم. محیط زیست، ترافیک، خدمات شهری و مسائلی از این قبیل. حالا می خواهیم که ایده ای را در یکی از این حوزه ها طراحی کنیم.

با در نظر گرفتن آنچه که در مورد شهر تهران و آن حوزه خاص می دانیم و با رعایت آنچه در مورد تفکر انتقادی و خلاق می دانیم، به عنوان مثال می خواهیم در مورد مسائل زیست محیطی، ایده ای را طراحی کنیم. برای این کار سعی می کنیم که این مراحل کلی را طی نمائیم:

1. اطلاعات لازم در مورد وضعیت آن حوزه را جمع آوری کنیم. 
2. اطلاعات مان را دسته بندی کنیم. 
3. تحلیلی در مورد آن اطلاعات ارائه کنیم. 
4. سعی کنیم که این اطلاعات و تحلیل ها را به گونه تازه و نوآورانه یا جدیدی ببینیم. طوری که قبلا کمتر به این شکل تحلیل شده باشد. 
5. انتخاب های موجود شهر برای مدیریت این مساله را در نظر بگیریم. 
6. فرضیه ها و حدس هایی را در مورد راه حل های احتمالی و مناسب آن مساله در نظر بگیریم.

ثبت ایده جدید

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
پست الکترونیکی را وارد کنید.