» گالری » تصاویر

عیادت و تجلیل از بازنشستگان استان

Loading

اردو شهر ری (97/07/30) ، ابیانه و نطنز (98/2) خانه امید بانوان

Loading

جشنواره ورزشی سال 98

تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی 97