» خانه امید

برنامه هفتگی در سال 98

برنامه هفتگی خانه امید بانوان در سال 98 (آخرین ویرایش 98/3/28)

ایام هفته

نام کلاس

استاد

ساعت

شنبه

حرکات اصلاحی

خانم خادم

08:30  الی  09:45

حرکات اصلاحی

خانم خادم

10:00  الی  11:15

خوشنویسی

آقای میراکبری

09:00  الی  12:00

خیاطی پیشرفته

خانم زندی

09:30  الی  12:30

یکشنبه

پزشک عمومی

خانم دکتر آبکار

08:00  الی  12:00

گدوزی با دست

خانم کیومرثی

08:00  الی  12:00

دوشنبه

تفسیر قرآن

خانم ثنایی

09:30  الی  11:30

خیاطی مقدماتی(گروه7)

خانم زندی

09:30  الی  12:30

سه شنبه

حافظ خوانی

خانم دعوتی

09:30  الی  11:30

مکالمه زبان ترم 5

خانم ابراهیمی

08:30  الی  10:30

مکالمه زبان ترم 1

خانم ابراهیمی

10:30  الی  12:30

چهارشنبه

پزشک عمومی

خانم دکتر آبکار

08:00  الی  12:00

حرکات اصلاحی

خانم خادم

08:30  الی  09:45

حرکات اصلاحی

خانم خادم

10:00  الی  11:15

خیاطی مقدماتی(گروه7)

خانم زندی

09:30  الی  12:30

اخبار مرتبط

اردو شهر ری ، نطنز و ابیانه

Loading

خانه امید بانوان

آدرس : 45 متری صدوق - خیابان یاسمن - بوستان نرگس

تلفن : 32900755 و 32900557 مدیریت : سرکار خانم میرزا جانی

خانه امید آقایان

آدرس : انتهای 75 متری عمار یاسر - بوستان هاشمی

تلفن : 37775729 مدیریت : ---