» خانه امید

برنامه هفتگی در سال 98

برنامه هفتگی خانه امید بانوان در سال 98 (آخرین ویرایش 98/09/01)

ایام هفته

نام کلاس

استاد

ساعت

شنبه

-   حرکات اصلاحی

-   حرکات اصلاحی

-   خوشنویسی

-   خیاطی مقدماتی

-   خانم خادم

-   خانم خادم

-   آقای میر اکبری

-   خانم زند

08:30 الی 09:45

09:45 الی 11:00

09:00 الی 12:00

08:15 الی 11:00

یکشنبه

-   حضور پزشک عمومی

-   مکالمه زبان ترم 1

-   مکالمه زبان ترم 2

-   خانم دکتر آبکار

-   خانم ابراهیمی

-   خانم ابراهیمی

08:00 الی 12:00

08:30 الی 10:30

10:30 الی 12:00

دوشنبه

-   تفسیر قرآن

-   خیاطی مانتو دوزی

-   خانم ثنایی

-   خانم زندی

09:30 الی 11:30

08:15 الی 11:00

سه شنبه

-   حافظ خوانی

-   طراحی و نقاشی روی پارچه

-   خانم دعوتی

-   خانم شایانی فر

09:30 الی 11:30

08:00 الی 12:30

چهارشنبه

-   حضور پزشک عمومی

-   حرکات اصلاحی

-   خیاطی مانتو دوزی

-   خانم دکتر آبکار

-   خانم خادم

-   خانم زند

08:00 الی 12:00

08:30 الی 09:45

08:15 الی 11:15

پنجشنبه

-   طراحی و نقاشی روی پارچه

-   خانم شایانی فر

08:00 الی 12:30

 

اردو شهر ری ، نطنز و ابیانه

Loading

خانه امید بانوان

آدرس : 45 متری صدوق - خیابان یاسمن - بوستان نرگس

تلفن : 32900755 و 32900557 مدیریت : سرکار خانم میرزا جانی

خانه امید آقایان

آدرس : انتهای 75 متری عمار یاسر - بوستان هاشمی

تلفن : 37775729 مدیریت : ---