» قوانین و خدمات » درخواست وام

وام ضروری

بازنشستگان و موظفین گرامی:

سلام

با عنایت به اینکه در مورادی بنا به ضرورت و بروز شرایط پیش بینی نشده نیاز به دریافت مساعده و وام ضروری می باشد لذا در صورت نیاز نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نموده تا در صورت تامین بودجه و محل پرداخت، با ارائه وام بخشی از مشکلات شما عزیزان مرتفع گردد. 

شایان ذکر است ثبت نام وام هر سال از طریق سایت صندوق به نشانی www.cspf.ir صورت می گیرد.

پیگیری درخواست ثبت شده

شماره پیگیری را وارد کنید.

فرم درخواست

درخواست وام
*

* = ضروری

پست الکترونیکی را وارد کنید.