» نظر سنجی

عملکرد کارکنان شرکت آتیه سازان

عملکرد دفاتر پیشخوان دولت

فرم نظر سنجی - طرح تکریم ارباب رجوع

تکریم

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع-سازمان مدیریت
*
*
*
*
*
*

نظرسنجی تکریم ارباب رجوع

نحوه ارائه خدمت و تکریم ارباب رجوع چگونه بوده است؟
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

آیا از کل خدمت دریافت شده احساس رضایت می کنید؟

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

آیا امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت مناسب است؟

پست الکترونیکی را وارد کنید.