» نظر سنجی

عملکرد کارکنان شرکت آتیه سازان

عملکرد و برخورد کارکنان شرکت آتیه سازان چگونه بوده
عملکرد دفاتر پیشخوان دولت

عملکرد کارکنان دفاتر پیشخوان دولت چگونه بوده
نظرسنجی تکریم ارباب رجوع

نحوه ارائه خدمت و تکریم ارباب رجوع چگونه بوده است؟
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

آیا از کل خدمت دریافت شده احساس رضایت می کنید؟

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

آیا امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت مناسب است؟